• <div id="d8xyn"><tr id="d8xyn"></tr></div>

  当前位置:首页>指导单位>支持单位>中国电子商会电源专业委员会

  中国电子商会电源专业委员会

  来源:中国行业协会商会网
  2009-2-4

   

  支持单位备案信息
   

  协会名称
  中国电子商会电源专业委员会
  协会网址
  协会简介
   
  法人代表
  孙京伟
  备案号
  ZHSZC0902030134
  备案日期
  2009年2月3日
   
  备注
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
             该协会作为中国行业协会商会网的“支持单位”,已在本网站备案。
  责任编辑: 贾宗敏
  11选五开奖结果走势图